Sid-titel: Interaktiva webbutbildningar

Interaktiva webbutbildningar
Interaktiva webbutbildningar:

Ett urval av utbildningar som du kan göra på egen hand eller tillsammans med dina kollegor på arbetsplatsen.

Jan 15
Gå till

Utbildning TMO i januari 2018

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för...

Tid: 2018-01-15 10.00 Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14 Pris: Gratis
Till sidans topp