Sid-titel: Lär dig mer om migration och psykisk hälsa

Lär dig mer om migration och psykisk hälsa
Lär dig mer om migration och psykisk hälsa:

Här hittar du utbildningsfilmer, filmade föreläsningar och interaktiva webbutbildningar om migration och psykisk hälsa.

Nov 17
Gå till

Migration och psykisk hälsa – att leda med värderingar

Asylsökande och nyanlända befinner sig ofta i svåra situationer med en oklar framtid. I mötet med denna grupp är det lätt att känna att hjälpen...

Tid: 2017-11-17 9.30 Plats: Saturnus, Hornsgatan 15 alt. via webblänk Pris: Gratis Målgrupp: Chef och personalgrupp som möter asylsökande och nyanlända
Dec 4
Gå till

Utbildning i Teaching Recovery Techniques (TrT) med barnfokus

Vad är TrT? TrT är en gruppintervention för barn och unga med traumasymptom från krig eller katastrofer. Metoden fokuserar på tekniker som syftar till att...

Plats: Hotel C Stockholm, Vasaplan 4 Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper. Grundkrav för att gå utbildning är högskoleutbildning i människovårdande yrke, eller annan erfarenhet som bedöms som likvärdig.
Till sidans topp