Sid-titel: Lär dig mer om migration och psykisk hälsa

Lär dig mer om migration och psykisk hälsa
Lär dig mer om migration och psykisk hälsa:

Här hittar du utbildningsfilmer, filmade föreläsningar och interaktiva webbutbildningar om migration och psykisk hälsa.

Sep 4
Gå till

Utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) med barnfokus

Nu gör SKL och Bris en gemensam satsning på utbildning i metoden Teaching Recovery Techniques (TrT) – ett manualbaserat program med teoretisk bas inom Kognitiv...

Plats: Hotel C Stockholm, adress Vasaplan 4, Stockholm Pris: Kostnadsfri utbildning inklusive lunch och fika, deltagarna betalar resan och övriga omkostnader Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom primärvård eller kommunal verksamhet och möter barn som flytt i din verksamhet och planerar att hålla stödgrupper. Läs mer
Sep 11
Gå till

Utbildning Traumamedveten omsorg (TMO)

Traumamedveten omsorg (TMO) är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts...

Tid: 2017-09-11 10:00 Plats: Piperska Muren. Scheelegatan 14 Stockholm Pris: Gratis Målgrupp: Utbildningen vänder sig till vuxna som finns nära barnet, exempelvis föräldrar, familjehem, lärare, elevhälsa eller personal på boenden för barn och unga
Till sidans topp