Lär dig mer om migration och psykisk hälsa

Här hittar du utbildningsfilmer, filmade föreläsningar och interaktiva webbutbildningar om migration och psykisk hälsa att använda i arbetet med  asylsökande och nyanlända.

Film 1: Introduktion till flykt och psykisk ohälsa

En introduktion till ämnet migration och psykisk hälsa i fyra delar. För personal som möter asylsökande och nyanlända. Längd: 4 min 46 sek.

Film 2: Att möta människor på flykt

Andra filmen i utbildningen för personal som möter asylsökande och nyanlända. Denna film tar upp vad som kan vara bra att tänka på vid mötet med asylsökande och nyanlända. Möt Anahita Amirpour, sjuksköterska och Farah Saighani, rådgivare för familjehem. Längd: 4 min 54 sek.

Film 3: Din egen hälsa

Tredje filmen i utbildningen för personal som möter asylsökande och nyanlända. Denna film handlar om hur du som personal tar hand om dig själv och din egen hälsa. Längd: 5 min 23 sek.

Film 4: Fördjupning om bemötande

Fjärde filmen i utbildningen för personal som möter asylsökande och nyanlända. Denna film handlar om hur du och dina kollegor genom ert bemötande förbättrar förutsättningarna och möjligheterna för målgruppen. Längd: 8 min 11 sek.

[newsletters_subscribe form=15]

Hjälpte informationen på sidan dig?