Sid-titel: Asylsökande & nyanlända

Asylsökande & nyanlända
Asylsökande & nyanlända:

Landsting och regioner i samarbete med SKL genomför under 2017 kunskapslyftet Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända.

Jan 15
Gå till

Utbildning TMO i januari 2018

Traumamedveten omsorg är ett forskningsbaserat förhållningssätt för att hjälpa och vägleda vuxna att förstå och bemöta grundläggande behov hos barn och unga som utsatts för...

Tid: 2018-01-15 10.00 Plats: Piperska muren, Scheelegatan 14 Pris: Gratis
Till sidans topp