Användare

Uppdrag Psykisk Hälsa har intervjuat fem användare ute i verksamheten om Genombrottsappen.

Intervju med Emil Ros

Emil arbetar som: Skötare BUP Kalmar

Har du/ er arbetsplats varit med i tidigare genombrott?
Ja, vi har tidigare använt genombrott.

Om du svarat ja på föregående fråga, beskriv vad skillnaden är nu när ni har ett digitalt stöd
Arbetet flyter på mycket smidigare och man sparar en massa tid genom bl.a färdiga diagram i stödet.

På vilket sätt underlättar det digitala stödet ert förbättringsarbete?
Intresset från patienter och anhöriga har ökat då det blir mer professionellt och modernt med digitalt verktyg. Lättare för alla medarbetare att följa arbetet.

Har ni fått någon respons från era patienter eller närstående?
Ja, mycket positiv respons från både patient och närstående.

Kan du ge exempel på reaktioner eller förbättringsförslag?
Att patienter och närstående upplever att man lyssnar på dem, samt att de upplever en vilja från personalen att utveckla vården.

Övriga kommentarer:
Viktigt att utveckla och se över vårdrutiner.

Intervju med Jonathan Ede

Jonathan arbetar som: Skötare och Coach i Genombrotts metoden, Avd 2, Psykiatrisk Akut och Heldygnsvård, Region Örebro Län

Har du/ er arbetsplats varit med i tidigare genombrott?
Ja

Om du svarat ja på föregående fråga, beskriv vad skillnaden är nu när ni har ett digitalt stöd?
Mycket bättre dokumentation, bättre tillgänglighet. Mer översiktligt, lättare att göra personal gruppen delaktig. Smidigt med utskrifter och möjlighet att sprida information via mail som tex PDSA och mätningar. Lättare för patienter att komma sända in idèer vi sms eller vid patient mätningarna. Lättare att följa olika perioder.

På vilket sätt underlättar det digitala stödet ert förbättringsarbete?
Väldigt bra med stödet för dokumentationer och översiktligt via mätningar.

Har ni fått någon respons från era patienter eller närstående?
Vissa patienterna gillar att de kan påverka och uppskattar när de ser resultaten. En del patienter efter frågar när vissa förändringar ute blir, på grund av för hög arbetsbörda. Har inte hört så mycket respons från anhöriga.

Kan du ge exempel på reaktioner eller förbättringsförslag?
Vid vår PDSA om att kunna välja kost till middag och lunch har de flesta känt sig mer lyssnade på, känner en ökad trivsel och tillfredställelse när de kan välja vad de gillar att äta. De uppskattar maten mer när de får välja den själv. När de får mat som de inte valt, uttrycker de sitt ogillande.

Övriga kommentarer:
Jag upplever att förbättringsarbetet, blir väldigt mer lättarbetat med det digitala stödet än med pappers varianten. Lättar att motivera för chefer och ledning. Har blivit möjligt att få med den största delen av personal gruppen i arbetet, som var mer eller mindre omöjligt innan. Lättare att visa resultat och arbetet direkt på digitala stödet på planeringsdagar, arbetsplatsträffar mm. Snygga och enkla utskrifter, för att sätta upp på patient informations tavlan och i personal rummet.

Intervju med Linn Risberg

Linn arbetar som: Skötare, Bup Avd 40 Linköping

Har du/ er arbetsplats varit med i tidigare genombrott?
Ja

Om du svarat ja på föregående fråga, beskriv vad skillnaden är nu när ni har ett digitalt stöd?
Enklare när det sköts via internet istället för papper.

På vilket sätt underlättar det digitala stödet ert förbättringsarbete?
Personal har lättare att ta tag i förändringar/förbättringar, lättare att få en överblick kring vad andra gör samt få idéer.

Har ni fått någon respons från era patienter eller närstående?
När vi har använt Ipaden och den har fungerat har vi fått okej respons från patienter, mindre från anhöriga.

Kan du ge exempel på reaktioner eller förbättringsförslag?
En del bugg över lag. Att alla som är administrativa ska kunna gå in och ta bort PDSA och inte bara ändra.

Intervju med Johan Andersson

Johan arbetar som: Sjuksköterska på Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö avdelning 66

Har du/ er arbetsplats varit med i tidigare genombrott?
Ja

Om du svarat ja på föregående fråga, beskriv vad skillnaden är nu när ni har ett digitalt stöd?
Den största skillnaden det digitala stödet är tillgängligheten och användarvänligheten som det bidragit med. Detta då man kan komma åt webbplatsen från vilken dator/surfplatta som helst. Jag upplever att det är betydligt enklare att arbeta med och man slipper göra statistiken själv.

På vilket sätt underlättar det digitala stödet ert förbättringsarbete?
Som ovan nämnt gör tillgängligheten att det är större sannolikhet att medarbetare, patienter och närstående kommer med idéer och förbättringsförslag. Det digitala stödet är i sin tur ett hjälpmedel för personal att tillämpa PDSA-metodiken.

Har ni fått någon respons från era patienter eller närstående?
Patienterna är vid det här laget väl införstådda med genombrottsprogrammet då flertalet har deltagit vid tidigare omgångar. De fyller i enkäterna och kommer med idéer. Min upplevelse är att patienterna kommer till personalen med förslag som personalen sedan omvandlar till en PDSA. Patienterna upplevs positivt inställda till att deras förslag uppmärksammas och tas på allvar. Enkäterna har även fått patienterna att ”tänka till” angående hur de upplever vården.

Kan du ge exempel på reaktioner eller förbättringsförslag?
Jag tror att när man använder det digitala stödet i en hel verksamhet och inte bara på utvalda avdelningar så kan man nå en kulturförändring då utvecklingsarbete börjar underifrån istället för som tidigare högre upp i organisationen.

Intervju med Magnus Karlsson

Magnus arbetar som: Avdelningschef på Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö avdelning 62

Har du/ er arbetsplats varit med i tidigare genombrott?
Ja

Om du svarat ja på föregående fråga, beskriv vad skillnaden är nu när ni har ett digitalt stöd?
Lättare att sammanställa, få fler att deltaga samt att det ger ett modernt och proffsigt intryck. Lättöverskådligt. Lättare att nå samtlig personal och ge stöd via mail.

På vilket sätt underlättar det digitala stödet ert förbättringsarbete?
Bra med påminnelse kopplat till mailfunktion. Skapar goda förutsättningar för deltagande. Programmet upplevs vara lätt att arbeta i och skapa PDSA i.

Har ni fått någon respons från era patienter eller närstående?
Förvånansvärt högt deltagande. Har på kort tid blivit en naturlig avstämning kring frågeställningarna mellan patient och personal. Vad blir det av det? Vad gör man med resultaten? är frågor som kommit till mig vilket tyder på att vi behöver jobba med att ge personalen och patienterna en positiv bild av långsiktigheten i detta arbetet samt betydelsen av att deltaga aktivt och kontinuerligt.

Kan du ge exempel på reaktioner eller förbättringsförslag?
Det är viktigt att ha med personalen med sig i detta arbete.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?