Ansvarsfördelning vid samverkan

Ju tydligare aktörerna kan beskriva sina uppdrag och sitt ansvar desto mer kan barn, vårdnadshavare och anhöriga förstå sammanhanget för insatserna.

För att aktörerna ska undvika onödiga diskussioner som försenar nödvändiga insatser för den enskilde behöver de på förhand veta vilka som har ansvar för olika insatser och kostnader kopplade till det vid exempelvis placering i familjehem eller behandlingshem (HVB). Dagens specialiserade samhälle med många olika aktörer ställer höga krav på att alla vet vad de andra aktörerna gör samt hur detta kompletterar deras egna uppdrag.

Varför behövs ansvarsfördelningar?

Mångfalden av huvudmän och aktörer inom stat, kommun, landsting samt organisationsförändringar kan utmana samverkan och bidra till problem och förvirring hos de inblandade. För en framgångsrik samverkan är det viktigt att varje aktör vet vad de själva har för uppdrag och ansvar – då ökar möjligheten att snabbare komma överens om vem som gör vad och hur aktörerna kan komplettera varandras insatser.

Syftet med ansvarsfördelningar

Med tydliga och skriftliga ansvarsfördelningar/avtal visas att och hur man fördelar ansvaret såväl mellan kommun, stat och/eller landsting som inom respektive huvudman. Nedtecknade överenskommelser/avtal kan bidra med stabilitet i beslutsfattandet.

Hjälpte informationen på sidan dig?