Självmord hos äldre

Äldre har en högre risk för självmord än yngre, men hittills har det funnits för lite kunskap om äldre personers självmordsbeteende. 

Självmord förekommer dubbelt så ofta hos män som är 80 år och äldre, jämfört med män i tjugoårsåldern. I antal per 100 000 invånare handlar det om 38 självmord jämfört med 19. Trots detta finns det mycket lite forskning om äldres självmordsbeteende, både i Sverige och internationellt.

Svenskt forskningsprojekt ska öka kunskapen

Margda Waern är professor i allmän psykiatri med särskild inriktning mot suicidforskning. Hon genomför nu ett omfattande och ovanligt tvärvetenskapligt forskningsprogram om självmordsbeteende i åldersgruppen 70 år och äldre. Forskningen bedrivs vid Göteborgs universitet och är finansierad av både Vetenskapsrådet och det statliga forskningsrådet Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

Läs mer om forskningsprojektet på Sveriges Radios webbplats 

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 23 november 2017 av Är du intresserad av att beställa material?