Äldres psykiska hälsa

Åldrande innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression och ångest är de vanligaste psykiska hälsoproblemen hos äldre personer.

Kunskapsstöd till dig som träffar äldre patienter

Svenska Psykiatriska Föreningen (SPF) har tagit fram ett kunskapsstöd som beskriver äldre personers problematik och tillgång till behandling. Kunskapsstödet Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd ges ut av Socialstyrelsen och vänder sig främst till läkare som träffar äldre patienter med psykiska symtom och sjukdomar, men kan även läsas av andra professioner eller i utbildningen för ST-läkare.

Ladda ner eller beställ Äldres behov av psykiatrisk vård och stöd

Materialet Även äldre har ont i själen

Kunskapsstödet ”Även äldre har ont i själen” är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och kan ge inspiration och idéer till att utveckla arbetet med att möta äldre personer med psykisk ohälsa.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har sett att allt fler kommuner, landsting och privata vårdgivare arbetar med att på olika sätt möta behoven hos äldre personer med psykisk ohälsa. Det är initiativ och erfarenheter som de gärna sprider vidare.

Läs mer om psykisk ohälsa hos äldre på skl.se

 

Tips! Äldretelefonen Mind

Äldretelefonen är en stödtelefon för personer som är över 60 år och behöver prata med någon. De som svarar är volontärer hos den ideella stödföreningen Mind. Läs mer på mind.se

Telefon: 020-22 22 33
Vardagar: 10.00–15.00

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 23 november 2017 av Är du intresserad av att beställa material?