Äldre som lider av psykisk ohälsa diskrimineras. Det är oacceptabelt. Och problemet kvarstår eftersom frågan inte prioriteras i den nya kvalitetsplan för äldreomsorgen som ska presenteras 2017.
Psykisk (o)hälsa är utbredd bland äldre personer. Samtidigt visar uppföljningar att målgruppen inte alltid får rätt stöd och behandling.

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Depression är det vanligaste psykiska hälsoproblemet hos äldre personer. Varje dag tar en person över 65 år sitt liv. En av tre personer som nått pensionsåldern lever med psykisk ohälsa – en av vår tids största folksjukdomar. Social gemenskap, fysisk aktivitet och bra matvanor är några faktorer som är viktiga för att förebygga psykisk ohälsa hos äldre personer.

Läs hela artikeln ur Dagens Samhälle – Äldre med psykisk ohälsa måste få bättre stöd 

Läs mer om äldre och psykisk (o)hälsa

Tips för dig över 60 år

Äldretelefonen är en stödtelefon för äldre personer som mår psykiskt dåligt.  Är du över 60 år och känner att du behöver prata med någon? Ring Äldretelefonen för att prata med en av Minds volontärer.

Telefon: 020-22 22 33
Vardagar: 10.00-15.00
  • Senast ändrad den 27 januari 2016