Kraftsamling för psykisk hälsa

Kraftsamling för psykisk hälsa syftar till att skapa förutsättningar för ett brett, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete inom området psykisk hälsa. Detta hälsofrämjande utvecklingsarbete innebär såväl en bred samhällsförändring som omvandling av dagens välfärdstjänster. Det är omställningar som överensstämmer med Strategi för hälsa, nära vård och omsorg och ökad digitalisering som redan pågår på SKL.

Projekt & Ämnen

Hittar du inte det ämne du letar efter?