Det finns möjligheter att effektivisera och förbättra vården och omsorgen för att öka den psykiska hälsan hos asylsökande och nyanlända. Det visar en förstudie som utvecklingsprojektet Uppdrag Psykisk Hälsa (på SKL) gjort tillsammans med landstinget i Värmland under oktober 2015 till mars 2016.

Läs om förstudien i Värmland 

De resultat och arbetsmetoder som tagits fram och prövats i Värmland kommer nu under hösten 2016 att spridas nationellt. Det handlar om information, insatser, metodstöd och stödjande verktyg för att stärka arbetet för asylsökande och nyanlända.

Materialet riktar sig till personal som möter asylsökande och nyanlända samt till chefer och beslutsfattare.

Spridningsaktiviteterna i höst inleds med att landstingen tillsammans med kommunerna i lämpliga delar gör en inventering lokalt av vad de behöver och sedan anmäler sig till de utbildnings och implementeringsaktiviteter som kommer genomföras. 15 miljoner kommer att fördelas till landstingen efter storlek, bland annat för att kunna engagera processledare och utbildare.

Anslutning till Asylsjukvårdsplattformen

De landsting som ännu inte anmält en kontaktperson för arbetet kan kontakta: samira.radwan@skl.se

För information och anslutning till Asylsjukvårdsplattformen, kontakta: nyanlanda@healthnavigator.se

Ett första informationstillfälle via webb-tv med möjlighet att ställa frågor via mail kommer hållas den 23 augusti klockan 13.

Länk till sändning den 23 augusti klockan 13.00

Läs regeringens pressmeddelande 

Resultat och arbetsmetoder för dig som arbetar med nyanlända och asylsökande

Dela och ta del av goda exempel på verktyg och insatser

  • Senast ändrad den 23 juni 2016