Studien 20 barnavårdsärenden är unik i sitt slag.

Studien omfattar 20 unga vuxna där forskarna har tittat tillbaka i deras liv och kartlagt alla dokumenterade problem de har haft och vilken hjälp de fått, eller inte fått, under sin uppväxt. Samtliga deltagare i studien har varit under samhällsvård någon del av sitt liv.

Insatser dröjer

Ofta syns risktecken tidigt men insatserna dröjer. Även det helhetsgrepp som kan tas kring ett barn när insatser samordnas dröjer ofta tills problemen blivit allvarliga.

I snitt kostar det en kommun cirka två miljoner extra per barn – utöver det mänskliga lidandet för barnet och närstående. Det är därför viktigt att vi utreder effekten av de insatser vi lägger resurser på.

Samhällsinsatser under uppväxten

Studien omfattar relativt få barn, så statistiska slutsatser kan inte dras. Dock är problemen för barnen i studien representativa för de barn som behöver samhällsinsatser under uppväxten och de problem i välfärdssystemet som visat sig i studien bör tas på allvar och åtgärdas.

 

Läs och ladda ner:
Barnavårdskarriärer – Studie av risktecken och insatser (PDF)
Tjugo barnavårdsärenden – Kostnadsberäkningar av studien  (PDF)
  • Senast ändrad den 27 april 2015