Allvarliga problem i familjen under uppväxten behöver inte betyda att barnen får egna problem senare i livet, men risken för att de själva ska utveckla psykisk eller fysisk ohälsa i framtiden är förhöjd, och svåra uppväxtförhållanden kan ha en negativ påverkan på barnens skolresultat. För att minska risken är det viktigt att familjemedlemmarna erbjuds stöd både enskilt och som familj.

I Sverige kostar varje barn samhället ca 3,5 miljoner kronor från att de föds till att de går ut gymnasiet. Vet vi att dessa pengar används på bästa sätt och om barn med särskilda behov får rätt insatser så att den investering som görs förvaltas?

Folkhälsomyndigheten har släppt en ny rapport: Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld.

Uppdrag Psykisk Hälsa har tidigare genomfört studien som kallas ”20 barnavårdsärenden”. Studien 20 är en unik kartläggning av 20 unga vuxnas uppväxt. Studien omfattar 20 unga vuxna där forskarna har tittat tillbaka i deras liv och kartlagt alla dokumenterade problem de har haft och vilken hjälp de fått, eller inte fått, under sin uppväxt. Tidiga insatser minksar samhällskostnaderna men inte minst minskar det mänskligt lidande.

Ladda ner rapporten från Folkhälsomyndigheten ”Barn i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld”.

Läs mer om den tidigare studien och se film om 20 barnavårdsärenden

  • Senast ändrad den 25 januari 2017