Sexualupplysning för unga nyanlända på HVB

Främjande eller förebyggande

RFSU Stockholm har arbetat fram en metod för
sexualupplysande samtal med unga nyanlända på HVB.

Ungdomarna får träffa utbildade informatörer från RFSU vid
tre tillfällen och får bland annat lära sig mer om kroppen, hiv/STI, säkrare
sex, ömsesidighet och samtycke, HBTQ och normer kring sexualitet. 

Utöver träffarna med ungdomarna får även personalgruppen på
ett boende en utbildning, under två heldagar. Personalen får då verktyg och
stöttning inför att själva lättare kunna prata med ungdomarna på boendet om
kärlek, sex och kropp.  

Projektet finansierades av Länsstyrelsen Stockholm och har
utvärderats av Splitvision Research, och deras rapport kan du finna
nedan. 

Hjälpte informationen på sidan dig?