Stöd och verktyg i arbetet med psykisk hälsa

Vi har tagit fram ett antal digitala stöd och verktygsbanker för olika områden inom arbetet med psykisk hälsa. I verktygsbankerna kan du söka och dela med dig av specifikt material för området. Med digitala webbverktyg kan du följa upp, utveckla och förbättra verksamheten.

verktyg och människor inom vården

Förändra och förbättra verksamheten med genombrott.nu

Ett visuellt och lättanvänt verktyg, som förenklar arbetet med att genomföra förändringar och förbättringar i verksamheten. Patient/brukare, närstående och personalen kan lämna förslag på hur verksamheten kan förbättras. Verktyget sköts enkelt via dator, ipad och mobiltelefon.

Läs mer om Genombrott.nu

Första linjens verktygsbank

I verktygsbanken för förebyggande och tidiga insatser för barn och ungas psykiska hälsa kan du söka bland arbetssätt eller verktyg och dela med dig av egna genom att ladda upp material och länkar i verktygsbanken. Här finns verktyg för att bedöma eller kartlägga psykisk hälsa, förebyggande, stödjande eller behandlande insatser och för att kartlägga en insats/verksamhet.

Till Första linjens verktygsbank

Asylsökande och nyanländas verktygsbank

Här hittar du verktyg, insatser, utbildningar och metodstöd som stöder en förbättrad hälsa för asylsökande och nyanlända. Verktygsbanken är framtagen för personal som möter asylsökande och nyanlända, för chefer och verksamhetsansvariga.

Till Asylsökande och nyanländas verktygsbank

Följupp.nu – uppföljning och utvärdering av sociala investeringar

Syftet med webbverktyget är att olika funktioner involverade i arbetet med sociala investeringar i en kommun/region/landsting ska få en tydlig överblick av satsningarna. Webbverktyget ska även underlätta uppföljningen och utvärdering av satsningar genom att samla processmått, utfallsmått, effektmått, enkäter och dokument för satsningarna på ett ställe.

Till verktyget Följupp.nu

Deplyftet

Här kan du ta del av manualer för bedömning och behandling av depression för BUP. Undervisningsmaterialet har tagits fram av Deplyftet, som är en arbetsgrupp inom svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri (SFBUP). Region Halland har bidragit med administration och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med finansiering i linje med överenskommelsen med regeringen.

Till verktyget Deplyftet

SDQ-webb

SDQwebb är en webbaserad version av frågeformuläret Strengths and Difficulties Questionnaire, som samlar in och sammanställer uppgifter om hur barnet mår och om hur vardagen fungerar. SDQwebb består av 26–34 frågor beroende på om det är barnet själv eller någon annan som fyller i svaren, och om det är första besöket eller en uppföljning. Frågeformulären passar för barn mellan 3 och 17 år och går att göra på dator, surfplatta och i mobiltelefon. Inga personuppgifter sparas och verktyget är kostnadsfritt att använda.

Läs mer om SDQ-webb

CORE-webb

CORE-webb är en webbaserad version av frågeformuläret CORE-OM, som samlar in och sammanställer uppgifter om hur en ung person har mått under den senaste veckan. Formuläret bygger på 34 påståenden och passar för personer som är 16 år eller äldre. Frågeformuläret går att fylla i på dator, på surfplatta och i mobiltelefon. Det sparar inte personuppgifter och är helt gratis att använda.

Läs mer om CORE-webb

Hjälpte informationen på sidan dig?