Utbildningsportal för BUP

verktyg och människor inom vården

Här hittar du material som kan användas som en del i introduktionen av personal inom BUP:s verksamheter. Filmer och material är framtagna av verksamheter inom BUP varefter de valt att dela sitt material så att fler kliniker kan ta del av inspelningarna. Därtill har material hämtats från projekt Uppdrag Psykisk Hälsa, Barnombudsmannen och Socialstyrelsen.

Har du eget material du vill dela med dig av?
Ladda upp i utbildningsportalen

Vill du dela med dig av eget material?
Ladda upp i utbildningsportalen

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 13 juni 2018 av Är du intresserad av att beställa material?