Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningar finns i nästan alla kommuner och har förutsättningar att spela en viktig roll i att förebygga och erbjuda tidiga insatser vid psykisk ohälsa.

130 miljoner till psykisk hälsa på ungdomsmottagningen

Under år 2016 och 2017 satsade staten 130 miljoner kronor årligen på kommuner och landsting för att stärka och stimulera ungdomsmottagningarnas arbete med psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Hur medlen användes under år 2016 finns sammanfattat i en rapport:

Stor variation i ungdomsmottagningarnas förutsättningar

Främjande och tidiga insatser behöver kännetecknas av att de är lättillgängliga. De bör också hålla hög kvalitet. Det förutsätter att det finns rätt kompetens bland personalen som arbetar på mottagningarna och att man har bra verktyg att arbeta med när det gäller psykisk hälsa.

Under år 2016 gjorde Uppdrag Psykisk Hälsa en kartläggning av Sveriges samtliga ungdomsmottagningar. Kartläggningen visade bland annat att det finns en stor variation mellan olika ungdomsmottagningar när det gäller förutsättningar för att arbeta med psykisk hälsa. Du kan läsa mer i den här rapporten:

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 14 februari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?