Samtalsstöd för dig som arbetar inom elevhälsan

Elevhälsan är en viktig instans för att fånga upp barn och unga som mår dåligt. Nationella självskadeprojektet har tillsammans med Uppdrag Psykisk Hälsa utvecklat ett samtalsstöd för elevhälsan i syfte att underlätta möten med barn och unga som skadar sig själva. 

Ung manlig elev med stylad lugg tittar snett framåt

Samtalsstödet består av en broschyr där du som jobbar med elevhälsa kan läsa om självskadebeteende, vilka insatser som är relevanta på vilka nivåer, vad man ska göra vid en första upptäckt samt hur man samverkar med vårdnadshavare och andra vårdgivare. I materialet ingår även ett frågeunderlag som kan användas i samtal med en elev samt tre vinjetter för att illustrera olika scenarier. Samtalsstödet är riktat till alla yrkesgrupper inom elevhälsan.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 20 mars 2018 av Är du intresserad av att beställa material?