Support: Fråga Viveca om SIP

Vill du ha råd om din verksamhets arbete med SIP? Då kan du kontakta Uppdrag Psykisk Hälsas support om SIP och ställa dina frågor till Viveca Axelsson. Ibland kan svaret dröja ett litet tag men vi tar hand om din fråga så snart som möjligt.

Orange ruta med texten support: fråga Vivica

Viveca har arbetat länge med att utveckla, implementera och utbilda i samordnad individuell plan, både på övergripande nivå och i en kommun. Här hittar du även våra vanligaste frågor och svar om SIP. Svaren är Uppdrag Psykisk Hälsas tolkning av lagstiftningen och är granskade av jurister. Om det inte uttryckligen står något annat eller framgår av frågan gäller svaren både barn och vuxna.

Det här kan du få hjälp med:

  • råd i sakfrågor
  • råd om hur du kan förbereda och planera en utbildning om SIP
  • information om bra material om SIP.

Telefonnummer: 08-452 74 32 (telefontid onsdagar)
E-post: viveca.axelsson@skr.se

Syftet med SIP, vilka kan ta initiativ och delta?

Samarbete, delaktighet, samtycke och inflytande

Hjälpte informationen på sidan dig?