SIP, vuxna

En SIP, samordnad individuell plan, ska tas fram när någon behöver insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvården och insatserna behöver samordnas.

Kvinna i blått ler in i kameran.

Är du patient eller anhörig?

Den här sidan är skriven för personer som arbetar med SIP. Om du är patient eller anhörig kan du läsa om SIP hos 1177 Vårdguiden.

När behövs en SIP?

Socialtjänsten och hälso- och sjukvården är skyldiga att ta initiativ till en SIP när de ser att det behövs samordning för att en person ska få rätt stöd, men arbetet kan också starta med att individen själv ber om att få en SIP.

Det kan till exempel vara:

  • när många olika verksamheter är inblandade i en persons rehabilitering
  • om till exempel socialtjänsten, den somatiska vården och psykiatrin bollar över en person till varandra
  • för att en person inte kan ta emot socialtjänstens insatser utan att också få medicinsk hjälp samtidigt.

SIP kan också behövas för exempelvis asylsökande och nyanlända personer som får insatser från flera håll.

Vad krävs för att starta en SIP?

För att starta ett SIP-arbete krävs alltid att den som planen handlar om har gett sitt samtycke. Individen ska också alltid få möjlighet att aktivt vara med i planeringen och påverka vilka aktörer som ska delta. Planen är till för att möta individens behov, och måste därför utgå från individens upplevelse och önskemål.

Hur regleras SIP-arbetet?

På många håll i landet finns särskilda överenskommelser för hur verksamheter inom kommunen och landstinget eller regionen ska arbeta med SIP. Överenskommelserna kan till exempel reglera vilka som kan ta initiativ till SIP, vilka som kan delta i arbetet och hur samverkan ska ske.

Ta reda på om det finns överenskommelser som gäller din verksamhet, och hur de i så fall ser ut.

Vilka involveras i en SIP för vuxna?

Närstående
Om den som planen handlar om vill det kan närstående vara med i SIP-arbetet. Det kan till exempel vara släktingar, kompisar eller andra viktiga personer i individens liv.

Personal från socialtjänsten och hälso- och sjukvården
SIP är till för att samordna insatser från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Därför deltar alltid personal därifrån i SIP-arbetet.

Personal från andra verksamheter
Andra verksamheter än socialtjänst och hälso- och sjukvård kan också gärna vara med i arbetet med SIP. Det kan handla om personal från exempelvis vuxenutbildning, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, gode män och förvaltare. Om en sådan verksamhet tycker att SIP behövs kan de kontakta en verksamhet inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården, som sedan i sin tur tar initiativ till en SIP.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?