Utbildning: Arbetssätt för psykisk hälsa i primärvården

Nästa utbildningstillfälle 4 december 2018

Utbildningen avser att ge en bild av olika goda exempel på olika arbetssätt i regioner och landsting som på olika sätt kan bidra till ökad effektivitet i arbetet med psykisk ohälsa.

Under utbildningsdagen kommer representanter från olika regioner och landsting att berätta om exempel på regionala arbetsmodeller för arbete med psykisk hälsa i primärvården.

Målgrupp: Personer på ledningsnivå som är intresserade av alternativa primärvårdsmodeller för psykisk ohälsa: primärvårdsledningar och verksamhetschefer men också kvalitetsutvecklare i regionen och lokala förbättringsledare på vårdcentraler

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att du som deltagare får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Utbildningsdagarna spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgängliga att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning). Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Denna utbildning genomfördes första gången 24 april 2018. Hela utbildningsdagen 24 april finns inspelad, deltagarna informeras per mail så snart den finns tillgänglig på webben. Övrig dokumentation från utbildningsdagen finns längre ner på denna sida.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?