Tillsammans förbättrar vi primärvårdens arbete med psykisk ohälsa

Regeringen och SKL bedömer att det fortsatt finns ett stort behov av att vidga satsningen inom psykiatri och psykisk hälsa och fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området.

I samarbete med intresserade primärvårdsverksamheter utvecklar vi material och utbildningar som kan användas för kompetensutveckling inom området psykisk hälsa. Utbildningarna riktar sig till primärvårdspersonal men också till kommunal hälso- och sjukvårdspersonal.

Utbildningar

Syftet med satsningen är att sprida goda exempel inom de områden som rör primärvårdens arbete med psykisk hälsa. Utbildningar inom följande områden erbjuds under 2018:

Vi utbildar utbildare

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att deltagarna får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Utbildningsdagarna och föreläsningarna spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgängliga att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning). Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Plats

Utbildningarna sker genomgående i centrala Stockholm.

Hjälpte informationen på sidan dig?