Om oss

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

Överenskommelsen för 2018

Överenskommelsen 2018 omfattar 1 414 miljoner, en ökning med 529 miljoner. Syftet är att fortsätta skapa förutsättningar för ett långsiktigt arbete på området psykisk hälsa.
Läs mer om överenskommelsen

Syftet med överenskommelserna

Syftet med överenskommelserna är att stimulera en förbättring i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå. En viktig utgångspunkt vid överenskommelser mellan regeringen och SKL är en tillitsbaserad styrning som bland annat syftar till att ge mer långsiktiga planeringsförutsättningar.

Överenskommelser sedan 2008

Sedan 2008 har det tecknats överenskommelser mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med syfte att förbättra och förstärka kommuner och landstings arbete för att minska den psykiska ohälsan och öka den psykiska hälsan.

Socialdepartementet finansierar arbetet och Uppdrag Psykisk Hälsa har sin organisatoriska placering på avdelningen för vård och omsorg på SKL. Överenskommelser mellan regeringen och SKL kan användas inom områden där båda parter identifierat ett utvecklingsbehov för

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 31 januari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?