Samlade instrument och formulär för individ och grupp

Här hittar du följande mätinstrument och formulär som är framtagna för dig som arbetar inom psykiatrin. Uppsala Universitet har varit med och berabetat materialet, de vanligast förekommande instrumenten, och med Uppdrag Psykisk Hälsa tagit fram ”förenklade” beskrivningar på stöden.

 

·         AUDIT/DUDIT

 

·         Becks Ungdomsskalor

 

·         CDI (Children’s Depression Inventory)

 

·         CORE-OM (Clinical Outcomes in Routine Evaluation-Outcome Measure)

 

·         ECBI (Eyberg Child Behaviour Inventory)

 

·         EQ-5D

 

·         ESTER (Evidensbaserad strukturerad bedömning av risk- och skyddsfaktorer)

 

·         FTF (Fem-till-femton)

 

·         GHQ-12 (General Health Questionnaire)

 

·         Jag tycker jag är-2

 

 

 

·         KASAM (Känlsa av sammanhang)

 

·         KSQ (Karolinska Sleep Questionnaire)

 

·         MADRS-S (Montgomery Åsberg Depression Rating Scale – Självrapportering)

 

·         PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9)

 

·         SCL (Symptoms Checklist

 

·         SDQ (Strengths and Difficulties Questionnaire)

 

·         SF-36 (Short Form Health Survey)

 

 

Hjälpte informationen på sidan dig?