Att värdera evidens för olika bedömningsinstrument

Uppsala Universitets Natalie Durbeej berättar om hur man kan värdera evidens för olika bedömningsinstrument, och berättar om några av de användarstöd de tagit fram för ett antal bedömningsinstrument på uppdrag av Uppdrag Psykisk Hälsa.

Metoderna och instrument används för att mäta och skatta barns, ungas, vuxnas och äldres psykiska hälsa och behov, samt instrument som kan användas när man vill utvärdera sin verksamhets kvalitet och prestation. Metoderna och instrumenten är vanligt förekommande i kommuner och landsting/regioners verksamheter.

 

Hjälpte informationen på sidan dig?