Programområde psykisk hälsa

Arbetet inom det nationella programområdet psykisk hälsa leds av en ledningsgrupp med representanter från både kommunsektorn och från regioner/landsting.

Långhårig kvinna står vid en kökshylla och stödjer sig med ena armen

Psykisk hälsa är ett nationellt programområde inom den sammanhållna strukturen för kunskapsstyrning. Totalt finns det ett tjugotal olika nationella programområden. Arbetet inom det nationella programområdet leds av en ledningsgrupp med representanter från både kommunsektorn och från regioner/landsting.

Långsiktigt hållbara insatser som främjar psykisk hälsa är beroende av nära samverkan mellan kommuner och regioner/landsting. Programarbetet inom arbetsområdet psykisk hälsa engagerar därför ledande representanter från båda dessa sektorer.

Ledningsgrupp med tolv representanter

Programområdet består av en ledningsgrupp med tolv representanter. Ledningsgruppen leder och samordnar programområdet genom att följa upp och analysera, göra behovsanalyser, identifiera när det saknas kunskapsstöd och bidra i arbetet med användning och utveckling av relevanta nationella kvalitetsregister.

Sex av de tolv ledamöterna i ledningsgruppen representerar landstingen inom de olika sjukvårdsregionerna. Två ledamöter vardera representerar SKL:s socialchefsnätverk, nätverket för regionala samverkans- och stödstrukturer (RSS) samt Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S).

Ledningsgruppen består av följande:

Representanter från kommuner

 • Susanne Söderberg
  Samverkanschef Uppsala, representant socialchefsnätverket.
 • Lars Ferner-Larsson
  Utvecklingsledare/processledare Täby, representant socialchefsnätverket.
 • Charlotte Dahlbom
  Socialchef Nynäshamn, representant NSK-S.
 • Vakant
  Representant NSK-S.
 • Jessika Ek
  Utvecklingsledare Barn och unga Skaraborgs kommunalförbund, representant RSS.
 • Ola Götesson
  Chef Kommunal utveckling, Region Jönköping, representant RSS.
 • Annika Nordström
  Representant kommunerna i Norra sjukvårdsregionen.

Representanter från sjukvårdsregioner

 • Florence Eddyson-Hägg
  Psykiatridirektör landstinget Kalmar län, representant sydöstra sjukvårdsregionen.
 • Lise-Lotte Risö-Bergerlind
  Chef Kunskapsstöd för psykisk hälsa i VG, representant västra sjukvårdsregionen.
 • Kristina Mårtensson
  Länspsykiatrichef i Västernorrland, representant norra sjukvårdsregionen.
 • Per Söderberg
  Chef division psykiatri i landstinget Dalarna, Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.
 • Maria Hägerstrand
  Enhetschef Psykiatrienheten HSF Stockholm, representant Stockholms sjukvårdsregion.
 • Elizabeth Aller
  Överläkare landstinget Blekinge, representant södra sjukvårdsregionen.

Om programarbetet och arbetsgrupper

Programarbetet bedrivs huvudsakligen inom olika arbetsgrupper som tillsätts av ledningsgruppen. Arbetsgrupperna har till uppgift att ta fram nationella vård- och insatsprogram, handlingsplaner, delta i arbete med nationell och regional nivåstrukturering eller att bidra i diskussioner om kompetensförsörjning och e-hälsa.

För mer information se: Programarbete och arbetsgrupper.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?