Spridningskonferens Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända

Asylsökande & nyanlända
Datum: 5 maj 2017, kl 10:00 - 16:00
Pris: Gratis
Plats: Hotel Rival

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av eventuellt material från dagen.

Sverige tog emot rekordmånga flyktingar 2015. Efter en förstudie 2015 fick Sveriges Kommuner och Landsting statliga medel för att tillsammans med landsting och regioner genomföra en kunskapssatsning riktad till personal som möter, stödjer och behandlar asylsökande och asylsökande. Syftet är att minska risken för psykisk ohälsa hos asylsökande och nyanlända och förbättra förutsättningarna för återhämtning och etablering i Sverige.

• Vad har vi åstadkommit och hur gjorde vi?

• Lyssna, lär och inspireras av framgångsrika exempel

• Hör visioner och planer från politiker, beslutsfattare och andra röster