Tidiga insatser för att förebygga och förkorta sjukskrivningar

Primärvård
Datum: 10 april 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Stora Hörsalen, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm
Målgrupp: Verksamhetschefer, primärvårdsläkare, Rehabkoordinatorer
Anmälan

Sjukskrivningar ökar i hela landet och det är framförallt patienter som lider av psykisk ohälsa som söker inom primärvården.

Sjukskrivningar ökar i hela landet och arbetsrelaterade orsaker är en vanlig orsak till att människor söker sig till primärvården. Rehabkoordinatorn bedöms vara en av nyckelfunktionerna för att få långsiktighet i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen och kunna bidra till en effektiv sjukskrivningsprocess.

Multiprofessionella team som kan erbjuda olika insatser som exempelvis stresshantering kan vara värdefullt vid rehabilitering tillbaka till arbete.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till verksamhetschefer, primärvårdsläkare och Rehabkoordinatorer inom primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter.

Vi utbildar utbildare

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att deltagarna får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Utbildningsdagarna och föreläsningarna spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgängliga att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning). Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.

Relaterat material