Musik som medicin – en väg till existentiell hälsa

Kraftsamling psykisk hälsa
Datum: 22 mars 2023, kl 09:00 - 12:00
Målgrupp: Verksamma inom vård, omsorg eller skola samt andra som intresserade av arbete med existentiell hälsa

Händelsen har passerat, men du kan fortfarande ta del av material från dagen.

Seminariet syftar till att sprida kunskap om musikens betydelse för den existentiella hälsan. Exempel på hur sjukvård, skolor och civilsamhälle använder och kan använda musiken i sitt arbete för att stärka den psykiska, sociala och existentiella hälsan.

Existentiell hälsa – förmågan att tro på och ta vara på livet – är en viktig del av det psykiska välbefinnandet och kan vara en nyckel till att motverka den ökande psykiska ohälsan. Enligt WHO påverkar din existentiella hälsa hur du uppfattar din fysiska, psykiska och sociala hälsa.

På vilka sätt kan musiken hjälpa oss på vägen mot psykisk och existentiell hälsa?

  • Musik har en unik förmåga att beröra och engagera, skapa delaktighet och engagemang.
  • Musik kan lindra smärta, öka motståndskraften och få oss att se på livet med nya ögon.
  • Musik gör oss närvarande, hjälper oss att stanna upp och kan vara ett språk där orden tar slut.

Program

09.00 – 09.15 Inledning och välkomstord
Om Kraftsamling för psykisk hälsa och delarenan ”Meningsskapande i vår tid”.
Martin Rödholm, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKR
Pia Litzell Berg, leg.psykoterapeut, moderator, medlem i delarenan

09.15 – 09.35 Samspel och sammanhang
Kören är en unik mötesplats med förmåga att riva murar och bygga broar. Det är en plats där du samtidigt är både avsändare och mottagare i projekt som Helsingborgs Världskör, Gospelfest på Malmö Live och Break the Silence (kring musikens betydelse för ungas psykiska hälsa).
Jonas Engström, kör- och kursledare, Årets körledare 2022, upphovsperson till materialet ”Små sånger om stora ord”

09.35 – 09.55 Med rösten som livslång resurs
I takt med att estetiska ämnen minskar i skolan är det många som delar en oro över att barn inte längre får tillgång till sina röster. Därför driver Kungliga Musikaliska Akademien den nationella satsningen ”Sjungande Barn – för alla barns rätt till sin röst” som med sången som klingande redskap ska minska utanförskap, stärka psykisk hälsa och öka respekten för musikämnet i skolan.
Ulrika Lind, projektledare för Sjungande barn och konsult inom kultur och samhälle

09.55 – 10.15 Den kulturella hjärnan
Vi får ta del av nya forskning som pågår kring musik, rytm och hjärna. Vad betyder musiken för inlärningen? Vad vet vi idag och varför kan musik nå fram till exempel vid demens där det inte går att kommunicera med ord?
Gunnar Bjursell, professor emeritus i genetik och biologi, koordinator för Kultur och Hjärna vid Karolinska Institutet

10.15 – 10.30 Paus

10.30 – 11.00 Estetiken, musiken och vår hälsa
Vad visar nya studier och forskning om det som händer i kroppen när vi musicerar? Vad innebär flow? Hur kan musiken hjälpa oss att öppna upp och skapa ett socialt hållbart samhälle?
Eva Bojner Horwitz, professor i musik och hälsa vid Kungliga Musikhögskolan, docent inom socialmedicin, ordförande KMHs hållbarhetsråd samt initiativtagare till Center for Social Sustainability, CSS, Karolinska Institutet

11.00 – 11.30 Make Music Matter!
Tillsammans med Tim Bergling Foundation med visionen ”Ett samhälle där färre barn och unga mår dåligt och där alla som mår dåligt ska få stöd” vill det nationella nätverket Make Music Matter! demokratisera musik genom att ge unga möjligheter att med bland annat digitala verktyg tillägna sig musik som uttrycksform och kommunikationsmedel.
Göran Nikolausson, universitetslärare vid Linnéuniversitet samt initiativtagare och verksamhetsansvarig för det nationella nätverket Make Music Matter!
Klas Bergling, grundare och ordförande Tim Bergling Foundation

11.30 – 12.00 Samtal mellan föreläsarna och frågor från deltagarna

Ta del av webbsändningen

Webbsändningen finns inspelad men den är inte textad och kan därför inte delas via webben. Kontakta uppdragpsykiskhalsa@skr.se om du vill ha tillgång till inspelningen på annat vis.