Asylsökande och nyanlända i primärvården

Primärvård
Datum: 24 maj 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Hotel C, Vasaplan 4, Stockholm
Målgrupp: Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom en verksamhet inom primärvården eller relevant kommunal verksamhet som möter asylsökande och nyanlända
Anmälan

En utbildningsdag om primärvårdens möte med asylsökande och nyanlända.

Ur innehållet

  • Tidiga och förebyggande insatser för psykisk hälsa
  • Könsstympning
  • Hälsostöd – gruppverksamhet för vuxna och för ungdomar

Medverkande föreläsare

  • Anissa Mohammed Hassan, Länsstyrelsen i Östergötland
  • Vida-Anne Torelöv och Yesenia Romero, Asyl- och migranthälsan i Sörmland
  • Maria Nyström Agback och Henrik Tunér, Uppdrag Psykisk Hälsa, SKL

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till personal inom primärvården, men är även öppen för personer som arbetar med dessa frågor inom övrig hälso- och sjukvård och även inom kommunala verksamheter.

Vi utbildar utbildare

För att uppnå bästa spridningseffekt sker utbildningarna enligt konceptet ”utbilda utbildare”. Det innebär att deltagarna får de kunskaper och verktyg som behövs för att sprida utbildningsmaterialet vidare till relevanta målgrupper inom sin egen organisation. Utbildningsdagarna och föreläsningarna spelas in med professionell videoutrustning och finns tillgängliga att titta och lyssna på i efterhand (ej direktsändning). Vi tillhandahåller också filmer och presentationsmaterial som deltagarna behöver för att sprida kunskaperna vidare på hemmaplan.