Äldres psykiska hälsa i primärvården

Primärvård
Datum: 31 maj 2018, kl 10:00 - 16:00
Organisatör: Uppdrag Psykisk Hälsa / Sveriges Kommuner och Landsting
Pris: Kostnadsfritt för utbildare inom primärvården
Plats: Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm
Målgrupp: Primärvårdsläkare, primärvårdssjuksköterskor, kommunal hälso- och sjukvårdspersonal med flera
Anmälan

Under våren 2018 genomför Uppdrag Psykisk Hälsa på Sveriges Kommuner och Landsting en nationell kompetenssatsning inom området psykisk hälsa, riktad till primärvården. Inom ramen för denna satsning bjuder Uppdrag Psykisk Hälsa in till en utbildningsdag om äldres psykisk hälsa i primärvården.

En stor del av de som söker till primärvården är äldre personer över 65 år. Vad kan primärvården göra för att förebygga, möta och behandla psykisk ohälsa hos äldre?

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som vill få kunskaper och färdigheter för att kunna utbilda andra inom din organisation om äldres psykiska hälsa och vad primärvården kan göra för att förebygga, möta och behandla psykisk ohälsa hos äldre. Exempel på yrkesgrupper är primärvårdsläkare, primärvårdssjuksköterskor, kommunal hälso- och sjukvårdspersonal.

Mer om innehållet

  • Kunskapsförmedling om området – förekomst, ohälsotillstånd, symtom, kunskapsbanker och stödfunktioner
  • Fördjupning för primärvårdsläkare i kliniska riktlinjer för äldrepsykiatri samt om nationella riktlinjer för ångest och depression; betoning diagnostik och behandling
  • Fördjupning för distriktssköterskor kring omvårdnad, förebyggande insatser och skattningsskalor

Till din hjälp när du ska utbilda andra

För att du lättare ska kunna föra vidare kunskaperna från utbildningen inom ditt landsting/region har vi tagit fram ett stödmaterial som är fritt att användas:

  • Manual för att utbilda personal
  • Talarstöd (Powerpoint)
  • Film
  • Verktyg och stödjande dokument

Relaterat material