Integrerade verksamheter

Integrerade verksamheter ger samordnade och sammansatta insatser till personer med komplicerad problematik, som behöver stöd från flera olika håll.

En man i träningskläder står intill en röd citybuss.

Uppdrag Psykisk Hälsa har under flera år arbetat med att utveckla och samordna kunskapen om integrerade verksamheter för personer med psykisk sjukdom eller psykiska funktionsnedsättningar. Idag består den största delen av arbetet av att

  • informera om integrerade verksamheter och arbetsformer
  • stötta verksamheter i arbetet med SIP, samordnad individuell plan.

Läs mer om SIP

Kartläggning av landets integrerade verksamheter

Under vintern 2016 gjorde Uppdrag Psykisk Hälsa en inventering av Sveriges alla kommuner och landsting för att ta reda på vilka som har implementerat integrerade verksamheter eller arbetar med integrerade arbetssätt. I korthet visar kartläggningen att arbetet går framåt, men långsamt.

Projektet I-nod om integrerade insatser

Under 2013–2015 samlade Uppdrag Psykisk Hälsa arbetet med integrerade verksamheter i projektet I-nod. I-nod fokuserade på tre integrerade insatser:

  • Assertive Community Treatment (ACT)
  • Flexible Assertive Community Treatment (FACT)
  • integrerade verksamheter för personer med både psykisk sjukdom och missbruk/beroende.

I projektet ingick även att arbeta med delaktighet och delat beslutsfattande, vilket bland annat ledde till ett vuxenmaterial för SIP.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?

Senast kontrollerad 8 februari 2018 av Charlie Brusvik Är du intresserad av att beställa material?