Kollegiala samtalsgrupper: Reflekterande samtal med kollegor

Under 2017 prövar Uppdrag Psykisk Hälsa om metoden kollegiala reflekterande samtalsgrupper kan förebygga sjukskrivningar till följd av stressrelaterad psykisk ohälsa. Arbetet sker nationellt i samarbete med Linnéuniversitet, 12 kommuner, ett landsting och en region under 2017.

Kollegiala reflekterande samtalsgrupper är träffar på arbetstid där deltagarna träffas varje vecka under tio veckors tid för att tillsammans reflektera kring frågor om stress och utmattning. Samtalsgrupperna vänder sig till medarbetare som är i riskzon för sjukskrivning på grund av stressrelaterad ohälsa. Metoden är utvecklad av Ulla Peterson, lektor vid Linnéuniversitetet.

Vad ingår i satsningen med kollegiala samtalsgrupper?

Urvalet av deltagare till grupperna görs av en forskargrupp vid Linnéuniversitetet. I satsningen genomförs en undersökning om stress, utmattning, depression, ångest och upplevda krav och resurser i arbetet. I projektet utbildas också handledare som ska leda samtalsgrupperna.

Tidigare utvärderingar visar på goda effekter

Deltagare i tidigare samtalsgrupper har beskrivit att de upplevde bättre hälsa och mindre krav och stress i arbetet efter samtalen, jämfört med en kontrollgrupp. De upplevde också ökad delaktighet, ökade utvecklingsmöjligheter i arbetet och att ökat stöd på arbetsplatsen. Att träffa andra i liknande situation upplevdes vara viktigt och gav perspektiv på deltagarnas egen situation.

Om projektet visar på fortsatt goda resultat kommer det att finnas möjlighet att fortsätta arbetet för de organisationer som önskar detta. De kommer också att kunna utbilda flera handledare och starta upp nya kollegiala samtalsgrupper.

Samtalen kompletterar andra insatser

Kollegiala reflekterande samtalsgrupper ska ses som ett komplement till övriga organisatoriska insatser som redan idag genomförs på arbetsplatser för att minska eller förhindra stress. Interventionen vänder sig till individen, men projektet förväntas även leverera kunskap till stöd för arbetsplatsens långsiktiga arbetsmiljöarbete.

Parallellt arbetar projektet med att ta fram en digital utbildning för att i framtiden kunna utbilda nya handledare. En manual som beskriver arbetssättet finns framtagen.

Har du frågor om projektet?

Hör av dig till Ulla Peterson, Med.Dr., Lektor, Linnéuniversitetet
Telefon: 070 – 27 37 905

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?