Förebygga och förkorta sjukskrivningar

Sjukskrivningar på grund av stress och psykisk ohälsa blir allt vanligare, men tidiga insatser kan minska både antalet sjukskrivningar och sjukskrivningarnas längd. 

Kvinna med grönska bakom sig lutar sig framåt och håller händerna för ansiktet.

20 procent av de anställda står för mellan 62-82 % av den korta sjukfrånvaron. Det visar analyser genomförda i sju kommuner och fem landsting/regioner som Uppdrag Psykisk Hälsa samarbetat med under 2017. Analyserna pekar på betydelsen att tidigt fånga upp medarbetare med risk för sjukskrivning och att stärka koordinering mellan företagshälsa, vård och arbetsgivare. En viktig indikator för ökad risk för längre sjukskrivning är upprepad korttidsfrånvaro. Ökad risk för längre sjukskrivning finns redan efter det 3:e sjukskrivningstillfället under 12 månader.

20%

av de anställda står för mellan 62-82 % av den korta sjukfrånvaron. Upprepad korttidsfrånvaro ökar risken för längre sjukskrivning.

Vad krävs för att lyckas förebygga sjukskrivning?

För att lyckas i arbetet med att förebygga sjukskrivning och underlätta återgång i arbete krävs en kombination av riktade insatser på individ och organisationsnivå. Uppdrag Psykisk Hälsa (SKL) har utifrån analyser av sjukfrånvaron och en sammanställning av forskning på området identifierat insatser som vi bedömer har potential att minska den korta respektive längre sjukfrånvaron. Arbetet har skett i nära samarbete med sju kommuner och fem landsting/regioner under 2017. Insatserna ska testas och utvärderas under 2018.

Beställ eller ladda ner översikten som affisch

Forskningsöversikten finns att ladda ner som en broschyr i digital form eller att beställa i form av en plansch via detta formulär.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?