Första linjen för barn och unga

Verksamheter och funktioner som tar emot barn och unga som visar tidiga tecken på att må psykisk dåligt – oavsett vad problemen beror på – kallar vi för första linjen.

Vilka insatser kan första linjen för barn och unga ge?

I Förstalinje-boken, ett stödmaterial för första linjens arbete för barn och ungas psykiska hälsa, kan du läsa om vad första linjen för barn och unga kan göra och vilka insatser som första linjen kan eller skulle kunna erbjuda barn, unga och anhöriga. Fokus ligger på själva insatserna, inte på vilken aktör som genomför dem eller hur arbetet inom första linjen för barn och unga är organiserat.

I Första linje-boken hittar du beskrivningar av insatser som kan ingå i arbetet

  • med att främja psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa
  • att ringa in och definiera problem, symtom och besvär
  • att hänvisa och remittera vidare till andra aktörer
  • att vara ett konsultativt stöd för andra verksamheter som möter barn som mår dåligt
  • att ge stöd till barn enskilt eller i grupp, och till familjen.

Innehållet i första linje-boken bygger på kunskap och praktisk erfarenhet från många olika verksamheter inom första linjen för barn och unga på olika håll i landet.

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?