Utbildning: Suicidprevention och migration

På denna sida finns båda dessa temadagar (kurskod HiS14) inspelade och dokumenterade. Du hittar även filmer, talarstöd och verktyg som stöder arbetet inom området. 

Relaterat material

Hjälpte informationen på sidan dig?